Bir HİPEK prosedürü tipik olarak tek bir operasyonda birleştirilen dört aşamadan oluşur: keşif, rezeksiyon, HİPEK ve yeniden yapılandırma. Keşif Operasyon, karın boşluğunun, peritoneal kanserin derecesinin kesin olarak belirlendiği cerrahi ekip tarafından ayrıntılı bir şekilde araştırılmasıyla başlar. Periton kanserinin boyutunu ölçmek için çeşitli skorlar geliştirilmiştir. En sık kullanılan puan Periton...