Bir HİPEK prosedürü tipik olarak tek bir operasyonda birleştirilen dört aşamadan oluşur: keşif, rezeksiyon, HİPEK ve yeniden yapılandırma.

Keşif

Operasyon, karın boşluğunun, peritoneal kanserin derecesinin kesin olarak belirlendiği cerrahi ekip tarafından ayrıntılı bir şekilde araştırılmasıyla başlar. Periton kanserinin boyutunu ölçmek için çeşitli skorlar geliştirilmiştir. En sık kullanılan puan Periton Kanseri İndeksi (PCI)’dir.

Cerrahi Rezeksiyon-Sitoredüktif Cerrahi

Operasyonun bu kısmı“sitoredüktif cerrahi” olarak adlandırılır ve genel prosedürün çok önemli bir parçasıdır. Sitoredüktif cerrahi kanser hücreleri tarafından istila edilmiş tüm peritoneal yüzeylerin ve organların cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Bu dokular, örneğin ince bağırsak veya kolonun bir kısmını, dalağı, safra kesesini veya diğer karın organlarını içerebilir. Yapılması gereken rezeksiyonların sayısı hastalar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Genel olarak, cerrahlar mümkün olduğu kadar çok organı boşaltmaya çalışırlar.

Tüm görünür kanser nodüllerini çıkardıktan sonra, mikroskobik kanser hücrelerinin geride bırakılması kaçınılmazdır. Eğer tedavi edilmezse, bu kanser hücreleri operasyondan kısa bir süre sonra tekrar bölünmeye başlar ve periton kanserinin tekrarına neden olur.

HİPEK

Bu görünmez tümör hücrelerini yok etmek için karın, operasyon sırasında yüksek dozda kemoterapi ile doldurulur. Mitomisin-C, oksaliplatin ve sisplatin gibi çeşitli kemoterapi türleri kullanılabilir. Bu kemoterapi, 41-42 santigrat dereceye kadar ısıtılır, çünkü ısının kemoterapinin etkinliğini artıracağı düşünülmektedir. Bu ısıtma kemoterapiyi hastanın karnına kadar ısıtabilen ve dolaştırabilen özel bir cihazla sağlanır. Dünyadaki çeşitli enstitülerdeki protokollere bağlı olarak, prosedürdeki bu adım 30 ila 90 dakika sürer. İşlemin bu kısmına “Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi” denir ya da kısaca: HİPEK. Bu adım işlemin tamamının sadece bir kısmı olmasına rağmen, HİPEK terimi şimdi tüm cerrahi işlemi tanımlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yeniden Yapılandırma

HİPEK prosedüründen sonra, operasyon mümkün olduğunca bağırsakların devamlılığını geri alarak ilerler. Bununla birlikte, bazen geçici veya hatta kalıcı bir kolostomi gerekir. Çoğu hastada, mide, idrar kesesi veya karın boşluğu gibi çeşitli noktalara kateterler yerleştirilir. Bu kateterler, ameliyattan sonraki günlerde hastanın klinik durumuna göre çıkarılır. HİPEK prosedürü genellikle uzun ve köklü bir prosedür olduğundan, çoğu hasta yaşamsal fonksiyonlarının yakından izlemeye yönelik, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine kabul edilmektedir.